Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai

Tehnoloģiju pārneses programmas 2017. – 2020. gadam ietvaros tiek atbalstīta pētniecības rezultātā radīto tehnoloģiju ar komercializācijas potenciālu attīstīšana līdz pakāpei, kad to ir iespējams piedāvāt tirgū.

Tehnoloģiju komercializācijas projektu ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

  • tehniski ekonomiskā priekšizpētes veikšana;
  • komercializācijas stratēģijas sagatavošana;
  • rūpnieciskie pētījumi;
  • eksperimentālās izstrādnes;
  • dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs un dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās;
  • rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšana – izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošana, reģistrācija un uzturēšana spēkā;
  • komercializācijas piedāvājumu sagatavošana, tai skaitā ekspertu piesaiste komercializācijas piedāvājuma virzīšanai tirgū;
  • ekspertu piesaiste licences un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Atbalsta apjoms vienam komercializācijas projektam ir līdz 300 000 Eur. Piemērojamā atbalsta intensitāte ir 90 %. Projektus līdzfinansē Eiropas reģionālais attīstības fonds.

Pirmais komercializācijas projektu uzsaukums noslēdzās 2017. gada 19. maijā. Nākamais uzsaukums ir plānots 2017. gada rudenī.

Papildu informācija pieejama Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā.