Pirmā lapa

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

Intelektuālā īpašuma aizsardzība un licencēšana

Intelektuālā īpašuma aizsardzība un attīstība ir būtisks Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra uzdevums, kas ietver gan zinātnieku un studentu izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā, gan finanšu resursu nodrošināšanu un konsultāciju sniegšanu Latvijas un starptautisko patentu pieteikumu sagatavošanai.

Lai veicinātu RTU zinātnieku un studentu zinātniskās pētniecības rezultātā radītā intelektuālā īpašuma aizsardzību un finansētu ar Latvijas patentu iegūšanu saistītos izdevumus, perspektīvākajām idejām tiek sniegts atbalsts no Zinātnes atbalsta fonda.

Latvijā patenta iegūšanas, uzturēšanas un citu jautājumu risināšanu nosaka Patentu likums, MK noteikumi Nr.224 «Patentu un patentu pieteikumu noteikumi» un MK noteikumi Nr.824 «Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību». Detalizēta informācija: www.lrpv.lv

RTU pētnieki, mācībspēki un studenti konsultatīvu palīdzību patentu pieteikumu sagatavošanai var saņemt Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrā, Ķīpsalas ielā 6A-136 pie intelektuālā īpašuma speciālistes Irīnas Boiko, iepriekš piesakot vizīti pa tālr.: 26037158 vai e-pastu: patenti@rtu.lv.

 

Licencēšana

Rīgas Tehniskās Universitātes zinātniskās darbības rezultātā rodas dažādi intelektuālā īpašuma objekti, kas pārsvarā tiek aizsargāti ar patentu vai kā zinātība (Know-how). Līdzīgi kā ar jebkuru īpašumu, ar šīm tiesībām iespējams veikt darījumus. Licencēšanas gadījumā trešajām personām tiek piešķirtas izmantošanas tiesības, nezaudējot savas īpašumtiesības, kā rezultātā iespējams gūt labumu. Kopumā licencēšana ir sarežģīts un nopietns process, kas ietver sevī tehnoloģiju, finanses un tiesības. Ir jāņem vērā arī fakts, ka katrs licencēšanas gadījums ir unikāls un vienādu gadījumu nav.

RTU pētnieki konsultatīvu palīdzību licencēšanas jautājumos var saņemt RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrā, Ķīpsalas ielā 6A-136 pie tehnoloģiju pārneses speciālista Renāra Reklaiša (tālr.: 67089050, e-pasts: renars.reklaitis@rtu.lv)

Detalizēta informācija par licencēšanu pieejama Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas izdotajās mācību rokasgrāmatās:

Plašāka informācija par licences līgumu pieejama šeit

 

Syndicate content