RTU patentu uzturēšana
 • Patents ir saņemts! Kas notiek pēc patenta saņemšanas?

  Aicinājums visiem LR patenta saņēmējiem ORTUS sadaļā «ZINĀTNE» izvietot informāciju par piešķirto patentu. Tas ir Jūsu un struktūrvienības interesēs. Ja ir neskaidrības par informācijas izvietošanu, lūdzu sazinieties ar RTU ITPC intelektuālā īpašuma speciālisti Irīnu Boiko (patenti@rtu.lv).

 • RTU LR patenta uzturēšana un komercializācija

  1. Ja izgudrojums ir patentēts ar IĪP Komisijas rekomendāciju  un saskaņā ar RTU rektora lēmumu (nav izstrādāts kāda projekta ietvaros), tad balstoties uz rektora rīkojumu Nr.11/30 no 23.01.2013. „Par patenta pieteikumu sagatavošanu, reģistrāciju un izskatīšanu” u.c. dokumentiem patenta uzturēšanu RTU apmaksā laika periodā līdz trim gadiem, ja nav noslēgts licences līgums un veiktas pārrunas par iespējamo komercializāciju.
  Ja līdz 3. gada beigām no pieteikuma datuma netiks veikti nekādi komercializācijas pasākumi (vai atbilstošas pārrunas), patenta uzturēšana tiks pārtraukta pirms termiņa. Taču struktūrvienība var pieņemt lēmumu turpināt uzturēšanu no pašu līdzekļiem. Lūgums informēt RTU ITPC intelektuālā īpašuma speciālisti Irīnu Boiko (patenti@rtu.lv) par savu (struktūrvienības) lēmumu.

  Autoru priekšlikumus par patenta komercializāciju, ka arī konsultatīvu palīdzību licencēšanas jautājumos var saņemt RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrā, Āzenes iela 12 – 104.

  2. Ja izgudrojums tika patentēts kā projekta rezultāts, tad saskaņā ar rektora rīkojumu Nr.11/30 no 23.01.2013. „Par patenta pieteikumu sagatavošanu, reģistrāciju un izskatīšanu” u.c. dokumentiem patentēšanas izmaksas jāsedz no projekta vai no struktūrvienības līdzekļiem (arī ja projekts jau ir beidzies vai projektā nav paredzēti līdzekļi patentēšanai). Par projektu patentu uzturēšanas ilgumu lūdzu konsultēties ar projekta administratīvo vadītāju, jo katram projektu uzsaukumam (ERAF, ESF, VPP utt.) ir savi nosacījumi par projektu rezultātu uzturēšanas ilgumu.

 • LR patentu maksimālais uzturēšanas spēkā ilgums

  LR patentu maksimālais uzturēšanas spēkā ilgums ir 20 gadi. Katru gadu ir jāmaksā uzturēšanas maksa, kuras lielums ir atkarīgs no uzturēšanas gada kārtas. Plašāka informācija LR Patentu valdes mājas lapā: https://www.lrpv.gov.lv/lv/izgudrojumi/izmaksas