RTU patentu statistika

2017. gads

  • Uzturēti 159 LR patenti
  • Latvijas Patentu valdē iesniegti 22 Latvijas patentu pieteikumi
  • Saņemti 26 Latvijas patenti
  • Saņemti 2 Eiropas patenti

Aktīvākie Latvijas Republikas patentu pieteikumu iesniedzēji 2017. gadā bija Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) — 8 pieteikumi, tai seko Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) — 6 pieteikumi, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte  (MTAF) –  5 pieteikumi un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte (EEF) – 4 pieteikumi. Savukārt gan Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei (ETF), gan Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātei katrai pa 1 patentu pieteikumam.

2017. gadā tika saņemti 2 Eiropas patenti. Vienam no saņemtajiem patentiem līdzautori bija pētnieki no Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) un RTU Dizaina fabrikas, savukārt otram – pētnieki no Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF).

RTU patentu statistika no 2012.- 2017. gadam

201220132014201520162017
Uzturēti LR patenti239259262241166159
Pieteikti LR patenti485320282422
Piešķirti LR patenti53264031726
Pieteikti ārvalstu patenti82611
Piešķirti Eiropas patenti11172