Pirmā lapa

RTU patenti un licences

Lai veicinātu pētniecības rezultātu komercializāciju un nodrošinātu atbalstu RTU izstrādāto produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, piedāvājam ar Latvijas patentu aizsargātas izstrādnes:

 • Patents Nr. 13918 «Mikroklimata radīšanas iekārta un temperatūras regulēšanas paņēmiens tajā»;
 • Patents Nr. 13956 «Glicerīnskābes iegūšanas metode un katalizators tās realizācijai»;
 • Patents Nr. 13966 «Lineārs peristaltisks sūknis un sūknēšanas process»;
 • Patents Nr. 13971 «Aksiālas ierosmes induktormašīna»;
 • Patents Nr. 13977 «Vertikālas gaisa strūklas ģenerators cilvēka brīvajam lidojumam»;
 • Patents Nr. 13978 «Vilciena avārijas bremzēšanas iekārta»;
 • Patents Nr. 13980 «Ligatūra un tās izgatavošanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 13982 «Mikrokoģenerācijas iekārtas vadības sistēma»;
 • Patents Nr. 13984 «Kompensācijas iekārta»;
 • Patents Nr. 13986 «Asinhronais ģenerators»;
 • Patents Nr. 13991 «Keramikas tīģelis un tā izgatavošanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14016 «Kāpurķēžu robotizēta platforma ar kustīgu kāpurķēžu elementu»;
 • Patents Nr. 14017 «Astoņu riteņu robotizēta platforma ar kāpurķēdēm»;
 • Patents Nr. 14019 «Smagais betons»;
 • Patents Nr. 14023 «Induktorģenerators»;
 • Patents Nr. 14051 «Porains elements»;
 • Patents Nr. 14078 «Keramisks filtrs»;
 • Patents Nr. 14168 «Elektromehāniskais ģenerators»;
 • Patents Nr. 14169 «Elektrotransporta vilces divvirziena jaudas plūsmas apakšstacijas sistēma»;
 • Patents Nr. 14175 «Spuras vibrokustinātāja darba režīma iestatīšanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14181 «Magnētiski saistītu tinumu parametru kontroles iekārta»;
 • Patents Nr. 14188 «Jauns diacetonglikozes 3-spirooksazolidinona un tā atvasinājumu sintēzes paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14192 «Trīs dimensiju aortas implanta veidošanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14216 «Siltumu akumulējošs betons un konstrukciju izveidošanas tehnoloģija»;
 • Patents Nr. 14236 «Lokomotīves bremze»;
 • Patents Nr. 14320 «Ekrāns aizsardzībai pret elektromagnētisko starojumu»;
 • Patents Nr. 14335 «Sinhronā mašīna ar pastāvīgajiem magnētiem»;
 • Patents Nr. 14354 «Automatizēta lietotāju vēlmju identifikācijas sistēma telpas mikroklimata regulēšanai»;
 • Patents Nr. 14363 «Hidrodinamiskā spuras vibrokustinātāja pārneses mehānisms»;
 • Patents Nr. 14364 «Suspensijas gatavošanas paņēmiens un ierīce tā realizēšanai»;
 • Patents Nr. 14365 «Titāna dioksīda keramikas masa»;
 • Patents Nr. 14368 «Veļas mazgājamo mašīnu centrifūgu balansēšanas ierīce»;
 • Patents Nr. 14372 «Špineļa tipa ferītu gāzes sensoru jutības paaugstināšanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14375 «Nesinhronas gaitas automātikas ierīce»;
 • Patents Nr. 14376 «Sinhronā mašīna ar pastāvīgajiem magnētiem»;
 • Patents Nr. 14382 «Magnētiskais maisītājs»;
 • Patents Nr. 14383 «Pulvermateriālu sajaukšanas paņēmiens un iekārta tā īstenošanai»;
 • Patents Nr. 14384 «Vilcienu pretsadrusmju iekārta ar satelītu navigāciju»;
 • Patents Nr. 14385 «Plānsienas stiprināts korpuss»;
 • Patents Nr. 14386 «Žiroskopiskais paņēmiens peldlīdzekļa dzinējspēka radīšanai»;
 • Patents Nr. 14387 «Pretestības koeficienta noteikšanas metode zem ūdens peldošam objektam»;
 • Patents Nr. 14388 «Vēja elektroiekārta»;
 • Patents Nr. 14389 «Lineārs peristaltisks sūknis»;
 • Patents Nr. 14401 «Masa emalju tipa pārklājumam uz tērauda»;
 • Patents Nr. 14405 «Iekārta drošai dzelzceļa pārbrauktuvju šķēršošanai ar autotransportu, izmantojot satelītu navigācijas sistēmas»;
 • Patents Nr. 14406 «Astoņu riteņu robotizēta platforma ar zemu novietotiem riteņu un šasijas balstu rotācijas centriem»;
 • Patents Nr. 14407 «Astoņu riteņu robotizēta platforma ar papildu atsperēm»;
 • Patents Nr. 14408 «Betona sedlveida čaulas veidošanas tehnoloģiskais process»;
 • Patents Nr. 14409 «Gumijas amortizatora konstrukcija ar mainīgu stingumu un tā stinguma noteikšanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14418 «Sinhronais reaktīvais dzinējs»;
 • Patents Nr. 14445 «3-dezoksi-3-(1-(1,2,3-triazolil)metil) allozes atvasinājumi kā glikozidāžu inhibitori»;
 • Patents Nr. 14458 «Sinhronais dzinējs ar pastāvīgajiem magnētiem»;
 • Patents Nr. 14466  «Elektroniskais kodu transmitteris»;
 • Patents Nr. 14470 «Vēja elektroiekārta»;
 • Patents Nr. 14479 «Caurlaidīgs elements»;
 • Patents Nr. 14493 «Tiešais sprieguma pārveidotājs vēja iekārtām»;
 • Patents Nr. 14494 «Fiksēta viļņu garuma optiskās šķiedras savienotājs-sazarotājs, pielietojot Brega refleksijas režģi»;
 • Patents Nr. 14504 «Masa stikla-kristāliskas emaljas pārklājumam uz tērauda»;
 • Patents Nr. 14509 «Ātrgaitas magnetoelektriskais sinhronais dzinējs»;
 • Patents Nr. 14519 «Slāņains kompozīts ar šūnu tipa dobām ribām uz koksnes materiālu bāzes»;
 • Patents Nr. 14520 «Elektriskā transporta bremzēšanas procesā rekuperētās enerģijas kapacitatīvā uzkrāšanas sistēma»;
 • Patents Nr. 14525 «Bezkontaktu tiešās piedziņas vējģenerators»;
 • Patents Nr. 14530 «Pastveidīgu materiālu reoloģiskās testēšanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14531 «Maksimāli pieļaujamas slodzes noteikšanas paņēmiens izmēģinājumos uz paliekošo stiprību»;
 • Patents Nr. 14533 «Bezsvina segnetoelektriska keramika uz sārmu niobātu bāzes un tās izgatavošanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14540 «Fibrobetona orientētas  stiegrošanas paņēmiens un ierīce»;
 • Patents Nr. 14544 «Fibrobetona konstrukciju slodzes nestspējas atjaunošanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14551 «Līdzspriegumu paaugstinošais un pazeminošais  impulsregulators»;
 • Patents Nr.14556  «Paaugstinātas stiprības oksīdu keramika»;
 • Patents Nr. 14557 «Viļņa garuma filtra efektīvās caurlaides joslas mērījumu shēma»;
 • Patents Nr. 14575 «Metode nanopaātrinājuma mērīšanai ķermenim, kas pārvietojas retinātā gazes vidē, un tam nepieciešamā iekārta»;
 • Patents Nr. 14584 «Granulu ražotnes koksnes skaidu kaltes iekārta»;
 • Patents Nr. 14585 «Kompozītmateriāla sagrūšanas tipa noteikšanas metode»;
 • Patents Nr. 14586 «Leģētas erbija optiskās šķiedras pastiprinātājs viļņgarumdales blīvēšanas sistēmām»;
 • Patents Nr. 14587 «Skrūves tipa optisko šķiedru savienotājs, kura konstrukcija balstās uz pārbides un rotācijas kustībām»;
 • Patents Nr. 14591 «2,6-Bis-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-9H-purīna nukleozīdu sintēze un pielietojums»;
 • Patents Nr. 14592 «Kalcija fosfātu kaulu cements un tā pagatavošanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14600 «Brega reflektors ar maināmu viļņu garumu optisko signālu precīzai sadalīšanai»;
 • Patents Nr. 14613 «1’,4’-Diaizvietoti 1,2:5,6-di-O-izopropilidēn-3-C-(1’-triazolil)metilglikofuranozes atvasinājumi»;
 • Patents Nr. 14614 «1’,4’-Diaizvietoti 1,2:5,6-di-O-izopropilidēn-3-C-(1’-triazolil)metilallofuranozes atvasinājumi»;
 • Patents Nr. 14624 «Paņemiens ferītu nanodaļiņu ieguvei polimēru nanokompozītu izgatavošanai»;
 • Patents Nr. 14634 «6-Amino-2-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-9H-purīna nukleozīdu sintēze»;
 • Patents Nr. 14627 «Sinhronais reaktīvais dzinējs»;
 • Patents Nr. 14646«Masa kristāliskas emaljas pārklājumam uz tērauda»;
 • Patents Nr. 14766 «Vēja un ūdeņraža autonomā enerģētiskā sistēma»;
 • Patents Nr. 14768 «Izolētā aizvara lauktranzistora draiveris»;
 • Patents Nr. 14757 «Arabinofuranozilpurīna nukleozīdu sintēze»;
 • Patents Nr. 14792 «Kokskaidu siltumizolācijas materiāls»;
 • Patents Nr. 14794 «Polimera materiāla elastības moduļa noteikšanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14795 «Miera stāvokļa berzes koeficienta un virsmu slīdēšanas īpašību noteikšanas mēriekārta»;
 • Patents Nr. 14800 «Pastāvīgo magnētu sinhrono ģeneratoru rotora montāžas metode»;
 • Patents Nr. 14801 «Sinhronais reaktīvais dzinējs»;
 • Patents Nr. 14796 «Vadāmais elektroniskais strāvas avots ar divpakāpju strāvas stabilizāciju»;
 • Patents Nr. 14820 «Feromagnētiskais sorbents»;
 • Patents Nr. 14822 «Sorbents ar feromagnētiskām īpašībām»;
 • Patents Nr. 14823 «Šūnu konstrukciju izgatavošanas paņēmiens no lokšņu metāla»;
 • Patents Nr. 14826 «Ūdens transportlīdzekļa hidrodinamiskais spuru vibrokustinātājs»;
 • Patents Nr. 14840 «Hinazolinoni ar triazola aizvietotāju sānu ķēdē»;
 • Patents Nr. 14841 «Hinazolinona un oksadiazola hibrīdsavienojumi»;
 • Patents Nr. 14849 «Ierīce šķiedru ieklāšanai fibrobetonā un tās lietošanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14811 «Izstrādājuma no kompozītmateriāliem izgatavošanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14807 «Asinsvadu protēze no dabīgā zīda ķirurģiskiem pavedieniem»;
 • Patents Nr. 14851 «Triazolilpurīna atvasinājumi kā adenozīna un purīna receptoru agonisti»;
 • Patents Nr. 14852 «Triazolilpurīna atvasinājumi kā pretvīrusu preparāti»;
 • Patents Nr. 14870 «Keramiskā sorbenta iegūšanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14871 «Sulfurētās oglekļa matricas katalizatora sintēzes paņēmiens un izmantošana biodīzeļdegvielas iegūšanai»;
 • Patents Nr. 14825 «Šūnu struktūras sendvičpanelis»;
 • Patents Nr. 14857 «Reaktīvais magnētiskais sajūgs»;
 • Patents Nr. 14858 «Sinhronais reaktīvais elektrodzinējs»;
 • Patents Nr. 14895 «5-monoaizvietotu 2-mono- vai 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dionu savienojumi kā antiradikāļu aģenti un antioksidanti»;
 • Patents Nr. 14907 «Ūdens transportlīdzekļa spuru vibrokustinātājs»;
 • Patents Nr. 14912 «Asinhronā režīma novēršanas automātikas ierīce un paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14789 «Koksnes pārstrādes uzņēmumu notekūdeņu atīrīšanas paņēmiens no lignīna un hemiceluzozes vielām»;
 • Patents Nr. 14939 «Kvazi-Z-avota strāvas invertors»;
 • Patents Nr. 14936 «Pilnīgi optisks pārveidotājs un sazarotājs kombinētā viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēmā»;
 • Patents Nr. 14944 «3-Alkil-4-hidroksihinolin-2(1H)-onu sintēzes paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14955 «Annelētu aziridīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā»;
 • Patents Nr. 14967 «Metālisko izstrādājumu karstumizturības paaugstināšanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14965 «Bezpilota lidaparāts»;
 • Patents Nr. 14968 «Tērauda precīzijas pāru detaļu atjaunošanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14978 «Vienmasas vibrovesera uz elastīgas piekares darba režīma vadības paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14979 «Ribotu plātņu izgatavošanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 14981 «Sulfoksīdu sintēzes paņēmiens no trialkilsililsulfinātiem»;
 • Patents Nr. 14986 «Arabinofuranozilpurīna nukleozīdu sintēze»;
 • Patents Nr. 14989 «Atbalsta konstrukcija»;
 • Patents Nr. 14990 «Kombinēta pārraides ātruma viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma»;
 • Patents Nr. 14994 «Induktora elektriskā mašīna ar samazināto palaišanas momentu un gaisa spraugas elektromagnētisko regulēšanu»;
 • Patents Nr. 14959 «Sistēma un paņēmiens lietotāju brīdināšanai par pārmērīga nenosūtītā datu daudzuma esamību bezvadu datu pārraides modulī»;
 • Patents Nr. 14970 «Strēmeļu testu mērījumu veikšanas palīgierīce»;
 • Patents Nr. 15027 « Interfeiss informācijas pārraidei noslēgtajā spēka kontūrā ar induktīvas pretestības modulāciju un amplitūdas modulāciju»;
 • Patents Nr. 14971 « Konstrukciju skrūvju un kniežu savienojumu kombinētā akustiskās emisijas un ultraskaņas kontroles metode»;
 • Patents Nr. 14988 «Ķemmveida instruments un tā izgatavošanas metode»;
 • Patents Nr. 15043 «Viļņgarumdales blīvētā šķiedru optiskā piekļuves sakaru sistēma ar daudzkanālu gaismas avotu»;
 • Patents Nr. 15047 «Spēka transformatoru diagnostikas paņēmiens un ierīce iekšējo bojājumu noteikšanai»;
 • Patents Nr. 15067 «Vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas rotors ar aerodinamisku starteri/bremzi»;
 • Patents Nr. 15011 «Sorbcijas granulu sastāvs uz dabīgo mālu bāzes»;
 • Patents Nr. 15038 «Vēja turbīnas darba režīma vadības paņēmiens un ierīce tā realizēšanai»;
 • Patents Nr. 15041 «Būvmateriālu stiprības nesagraujošās pārbaudes paņēmiens»;
 • Patents Nr. 15083 «Ribotas kompozītplātnes ar centrālo gofrēto slāni uz koksnes bāzes izgatavošanas paņēmiens un iekārta»;
 • Patents Nr. 14859 «Raiduztvērējs informācijas uztveršanai un pārraidei noslēgtajā spēka kontūrā»;
 • Patents Nr. 14860 «Uztvērējraidītājs informācijas pārraidei un uztveršanai noslēgtajā spēka kontūrā»;
 • Patents Nr. 14861 «Metode un sistēma informācijas pārraidei noslēgtajā spēka kontūrā»;
 • Patents Nr. 15095 «Amīdu sintēzes paņēmiens Ritera reakcijā šķidrā sēra dioksīdā»;
 • Patents Nr. 15096 «Azetidīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā»;
 • Patents Nr. 15060 «Līdzeklis kaulaudu defektu aizvietošanai osteoporozes gadījumā»;
 • Patents Nr. 15098 «Celulozi saturošu dažādšķiedru tekstilmateriālu apdares paņēmiens»;
 • Patents Nr. 15156 «Elektriskā tīkla relejaizsardzības ierīce un paņēmiens»;
 • Patents Nr. 15124 «Granulēts kokskaidu siltumizolācijas materiāls»;
 • Patents Nr. 15169 «Izstrādājuma vibroizturības pārbaudes paņēmiens»;
 • Patents Nr. 15147 «Poligona gāzes ražošanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 15140 «Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 15175 «Iekštelpu apmetuma maisījums ar termoregulējošām un siltumizolējošām īpašībām un tā uzklāšanas paņēmiens»;
 • Patents Nr. 15139 «Sulfonu sintēzes paņēmiens no kālija aliltrifluorborātiem»;
 • Patents Nr. 15161 «Materiāls fermentācijas stimulēšanai biogāzes ražošanas procesā»;
 • 155. Patents Nr. 15193 «Mobilu iekārtu akumulatoru uzlādes ierīces kontakts».

Ar pilniem patentu aprakstiem var iepazīties Latvijas Patentu tehniskajā bibliotēkā Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 33, 4. stāvā, interneta adrese – www.patbib.gov.lv.