ITPC komanda

Laila Eliņa

ITPC vadītāja

+ 371 26532002

laila.elina@rtu.lv

Lita Lazdiņa

Tehnoloģiju pārneses speciāliste

+371 29119516

lita.lazdina@rtu.lv

Irīna Boiko

Intelektuālā īpašuma speciāliste

+371 26037158

patenti@rtu.lv

Linda Šufriča

Projektu vadītāja

+371 28442736

linda.sufrica@rtu.lv

Ineta Portnova

Projektu vadītāja

+371  26533320

ineta.portnova@rtu.lv