Baltijas valstu tehnoloģiju pārneses speciālistu mācību projekts

seminars

7. un 8.septembrī Rīgas Tehniskajā universitātē tika atklāts mācību projekts Baltijas valstu tehnoloģiju pārneses speciālistiem. Projekts izveidots pateicoties ciešai sadarbībai un atbalstam no Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas, Latvijas Republikas Patentu valdes, Latvijas un Igaunijas patentu iestādēm.

Atklājot mācību projektu Baltijas valstu tehnoloģiju pārneses speciālistiem, ar svinīgu runu klātesošos uzrunāja Latvijas Republikas Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis, atzīmējot universitāšu tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu lomu mūsdienu zināšanu sabiedrībā, un projektā iesaistīto valstu tālākas sadarbības svarīgumu. Turpinājumā viesus sveica Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna un WIPO pārstāves – Centrāleiropas un Baltijas valstu nodaļas vadītāja Viraga Halganda un Zināšanu pārneses un Intelektuālā īpašuma komercializācijas atbalsta speciāliste Olga Spasika.

Mācību projektā plānots apskatīt plašu jautājumu loku saistībā ar universitāšu stratēģisko menedžmentu un darbības plānu intelektuālā īpašuma komercializēšanas jautājumos, intelektuālā īpašuma vadības modeļiem, licences, konfidencialitātes līgumiem, intelektuālā īpašuma novērtēšanu un citiem aktuāriem jautājumiem.

Dalībnieku vidū bija pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārneses centriem un saistītām organizācijām. Rīgas Tehnisko universitāti projektā pārstāvēja Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra darbinieki – Laila Eliņa un Renārs Reklaitis, kas specializējas tehnoloģiju pārneses, komercializācijas un intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumos.

Laila Eliņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
Santa Lozda, LR Patentu valde