Licencēšana

Rīgas Tehniskās Universitātes zinātniskās darbības rezultātā rodas dažādi intelektuālā īpašuma objekti, kas pārsvarā tiek aizsargāti ar patentu vai kā zinātība (Know-how). Līdzīgi kā ar jebkuru īpašumu, ar šīm tiesībām iespējams veikt darījumus. Licencēšanas gadījumā trešajām personām tiek piešķirtas izmantošanas tiesības, nezaudējot savas īpašumtiesības, kā rezultātā iespējams gūt labumu. Kopumā licencēšana ir sarežģīts un nopietns process, kas ietver sevī tehnoloģiju, finanses un tiesības. Ir jāņem vērā arī fakts, ka katrs licencēšanas gadījums ir unikāls un vienādu gadījumu nav.

Informatīvs materiāls par licences līgumu 

Detalizēta informācija par licencēšanu pieejama Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas izdotajās mācību rokasgrāmatās:

        

RTU pētnieki konsultatīvu palīdzību licencēšanas jautājumos var saņemt RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrā, Āzenes ielā 12-104 pie tehnoloģiju pārneses speciālista Renāra Reklaiša (e-pasts: renars.reklaitis@rtu.lv).