ITPC komanda

Laila Eliņa

ITPC vadītāja

+ 371 26532002

laila.elina@rtu.lv

Renārs Reklaitis

Tehnoloģiju pārneses speciālists

+371 25758587

renars.reklaitis@rtu.lv

Irīna Boiko

Intelektuālā īpašuma speciāliste

+371 26037158

patenti@rtu.lv

Linda Šufriča

Projektu vadītāja

+371 28442736

linda.sufrica@rtu.lv

Lita Lazdiņa

Projektu vadītāja

+371 29119516

lita.lazdina@rtu.lv