RTU patentu statistika

2016. gads

  • Uzturēti 166 LR patenti
  • Latvijas Patentu valdē iesniegti 24 Latvijas patentu pieteikumi
  • Saņemti 7 Latvijas patenti
  • Saņemti 7 Eiropas patenti

Aktīvākie Latvijas Republikas patentu pieteikumu iesniedzēji 2016. gadā bija Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) — 8 pieteikumi un Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) — 7 pieteikumi. Savukārt Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātei (EEF) — 5 pieteikumi, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei (MTAF) — 4 pieteikumi, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātei (ETF) — 3 pieteikumi un Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEFV) sadarbībā ar Starptautisko programmu nodaļu — 1 pieteikums.

2016. gadā Eiropas patentu saņēmēji bija līdzautori no Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) — 4 Eiropas patentiem, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) — 2 Eiropas patentiem un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) — 2 Eiropas patentiem.

RTU uzturētie un pieteiktie patenti no 2012. - 2016. gadam
20122013201420152016
Uzturētie LR patenti239259262247166
LR patentu pieteikumi4753202724
Piešķirtie LR patenti532640317
Ārvalstu patentu pieteikumi 82611
Piešķirtie Eiropas patenti1117