Pirmā lapa

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs

©LELK

Inovācijas un tehnoloģiju pārnese ir būtisks faktors valsts un visas sabiedrības dzīvē, tas veicina ilgtspējīgu attīstību, pilnveidošanos un zināšanu papildināšanu, turklāt ir viens no galvenajiem izaugsmes dzinējspēkiem un konkurētspējas nodrošinātājiem.

Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra mērķis ir sekmēt RTU attīstību un izaugsmi inovāciju un tehnoloģiju pārneses jomā, nodrošināt intelektuālā īpašuma aizsardzību, veicinot zinātnieku un studentu izpratni par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā, veicināt labvēlīgas, inovācijām un jaunām tehnoloģijām atvērtas vides veidošanos, kā arī sadarboties ar industriju pārstāvjiem un rast labākos risinājumus gan uzņēmumu attīstībai, gan zinātnisko ideju komercializēšanai.

Galvenie uzdevumi:

  • Intelektuālā īpašuma aizsardzība un attīstība
  • Jaunu tehnoloģiju identificēšana un licencēšana
  • Tehnoloģiju pārneses procesu nodrošināšana
  • Tehnoloģiju un tirgus izpēte
  • Uzņēmēju un zinātnieku individuāla konsultēšana
  • Konferenču, semināru un sadarbības vizīšu organizēšana
  • Inovāciju komunikācijas nodrošināšana
  • Sadarbības partneru meklēšana