RTU INOVĀCIJU UN TEHNOLOĢIJU PĀRNESES CENTRS

ITPC sekmē universitātes attīstību un izaugsmi inovāciju un tehnoloģiju pārneses jomā, nodrošinot intelektuālā īpašuma aizsardzību, veicinot labvēlīgas, inovācijām un jaunām tehnoloģijām atvērtas vides veidošanos, sadarbojas ar industriju pārstāvjiem un meklē labākos risinājumus gan uzņēmumu attīstībai, gan zinātnisko ideju komercializēšanai