RTU INOVĀCIJU UN TEHNOLOĢIJU PĀRNESES CENTRS

ITPC sniedz atbalstu RTU zinātnieku iesaistei valorizācijas aktivitātēs un pilnveido viņu kompetences. Nodrošina universitātes intelektuālā īpašuma pārraudzību un aizsardzību. Veicina inovāciju un tehnoloģiju pārneses attīstību, nodrošinot zinātnisko pētījumu rezultātu īstenošanu komerciāli pielietojamā veidā. Veido ilgtspējīgas attiecības un profesionālu komunikāciju ar ārējiem partneriem. Pārstāv universitātes intereses, veicina atpazīstamību lokālā un starptautiskā mērogā, kā arī pārzina RTU kompetences un ekspertus.